Prezentare proiect


Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
- cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională -

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”


„Implementarea unui sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, respectiv achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi implementarea soluţiilor software în judeţul Harghita”Consiliul Județean Harghita, cu sediul în 530140-Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr. 5,  jud. Harghita, în calitate de beneficiar, încheie cu data de 8 noiembrie 2015, proiectul „Implementarea unui sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol  în format electronic, respectiv achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi implementarea soluţiilor software în judeţul Harghita“, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de stat, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informațională, în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Economiei în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” cu sediul în B-dul Libertății, nr. 14, sector 5, cod 050706, București, conform Contractului de finanțare nr. 1162/321/05.12.2013,cod SMIS: 48427.

Obiectivul proiectului este dezvoltarea serviciilor de e-administraţie atât pentru cetăţeni şi mediul de afaceri, cât şi pentru administraţia publică la nivelul judeţului Harghita. Pentru atingerea acestui obiectiv au fost implementate la cele 15 unităţi administrativ-teritoriale partenere soluţii informatice integrate, care să permită urmărirea activităţilor specifice: financiar-contabile, bugetare, resurse umane, impozite şi taxe, un sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, respectiv vizează modernizarea infrastructurii TIC a 15 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Harghita. Serviciile publice destinate cetățenilor pot fi accesate pe portalul: www.e-serviciihr.ro respectiv www.e-szolgaltatasokhr.ro.
Valoarea totală aprobată a proiectului a fost de 6.686.086,22 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă a fost de 6.552.364,50 lei (5.418.805,44 lei din FEDR și 1.133.559,06 lei din bugetul național), cofinanţarea eligibilă a beneficiarului era suma de 133.721,72 lei.

Valoarea realizată a proiectului este de 4.199.920 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 4.019.164 lei, (3.323.849 lei din FEDR și 695.315 lei din bugetul național), cofinanţarea eligibilă a beneficiarilor fiind de 82.024 lei la care se adaugă valoarea neeligibilă de 98.732 lei.
 
Proiectul a fost implementat prin coordonarea Consiliului Județean Harghita, la nivelul celor 15 unităţi administrativ-teritoriale partenere din judeţul Harghita, respectiv: municipiul Odorheiu Secuiesc, orașele: Vlăhița,  Cristuru Secuiesc, comunele:  Cârța, Ciumani, Ditrău, Frumoasa, Lăzarea, Plăieșii de Jos, Praid, Sâncrăieni, Sândominic, Tulgheș, Voșlăbeni, Zetea.
Durata de implementare a proiectului a fost de 23 luni. 

Înapoi