Prezentare localitate

Data publicării: 16 octombrie 2015

stire

În secolul al XIX-lea localitatea a fost pomenită drept Atena Secuiască. În prezent este al doilea municipiu, ca importanță, al județului Harghita, fiind centrul de organizare al ținutului Odorhei şi totodată un centru al maghiarilor din Transilvania.

Numărul locuitorilor este de 38.828, din care 96% sunt de etnie maghiară. Oraşul este situat în sud-estul bazinului Transilvaniei, pe cursul superior al Târnavei-Mari. Localitatea este mărginită de podişul sud-vestic al munților vulcanici Harghita şi de colinele, cu înălțime medie, ale regiunii deluroase a Târnavei, ca Szarkakő, Nagyoldal, Csicser, Budvár.

Săpăturile arheologice atestă că oraşul şi ținutul sunt locuite din timpuri străvechi. În urma efectuării unor săpături în perimetrul colinei Budvár şi în centrul oraşului au ieşit la suprafață relicve din epoca pietrei şlefuite, a bronzului, a fierului, din epoca romană şi din perioada romanică. Numele oraşului este atestat în registrul dijmelor papale din 1333. În secolul următor localitatea păşeşte pe drumul dezvoltării specifice oraşelor târguri şi din 1448 figurează sub denumirea de Odorhei. Regii maghiari şi principii transilvăneni au acordat oraşului privilegii, acestea au fost incluse în documentul reginei Izabella din 1558. Acest document îi conferă oraşului dreptul la uz de sigiliu şi blazon propriu. Blazonul oraşului este un antebraț cu pumnal înfipt într-o inimă un cap de urs şi o coroană, în partea superioară este înscris anul 1558, dată plasată între patru stele. Pe sigiliu este înscris textul: ”Sigillum Oppidi Siculicalis Udvarhely.”

Înapoi