Anunţ pentru locuri de muncă: 2 post - Muncitor calificat

Data publicării: 18 martie 2017

stire
martie 18 2017

Anunţ 2 locuri de muncă

Primăria Oraşului Vlăhiţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții contractual vacante aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița:

2 post - Muncitor calificat - post vacant contractual pe perioadă nedeterminată,

Concursul se organizează la sediul Primăriei Oraşului Vlăhiţa, judeţul Harghita, în data de 22 decembrie 2016, ora 10,00, proba scrisă, 23 decembrie 2016 ora 12,00 interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la 15 decembrie 2016, ora 13,00 la sediul Primăriei Oraşului Vlăhiţa, judeţul Harghita.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Vlăhiţa şi la nr. de telefon: 0266-246634."

Primarul Oraşului Vlăhiţa,
MOLNÁR Tibor

Înapoi