Anunt

Data publicării: 18 martie 2017

stire
martie 18 2017

Anunt

Primăria Oraşului Vlăhiţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții contractual vacante aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița:

1 post – Expert (Asistent de marketing) debutant - post vacant contractual pe perioadă nedeterminată în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița "Centru Național de Informare și Promovare Turistică",

Concursul se organizează la sediul Primăriei Oraşului Vlăhiţa, judeţul Harghita, în data de 07. septembrie 2016, ora 10,00, proba scrisă, 08. septembrie 2016 ora 12,00 interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la 24. august 2016, la sediul Primăriei Oraşului Vlăhiţa, judeţul Harghita.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Vlăhiţa şi la nr. de telefon: 0266-246634."

Primarul Oraşului Vlăhiţa,
MOLNÁR Tibor

Înapoi